Başiskele Belediyesi
YARIŞMA HAKKINDA

 BAŞİSKELE BELEDİYESİ

“MAVİ YEŞİL BAŞİSKELE”

4 MEVSİM FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Konu: Serbest (4 Mevsim)

1 - KONU VE AMAÇ

Mavi Yeşil Başiskele” 2020-2021 yılı fotoğraf yarışmasının konusu serbest olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, Başiskele’nin tanıtımına katkıda bulunmak ve amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi pencerelerinden Başiskele’ye bakışlarını yansıtan, kurumumuzun turizm, tanıtımına fayda sağlayacak eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır.

Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir.

 

2 - KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI

Yarışma, Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Daha önce Başiskele Belediyesi Fotoğraf Yarışmalarına başvurmuş ve başka yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar 1 yıldan daha eski olduğu takdirde kabul edilmeyecektir. Daha eski tarihlerde çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Fotoğraflar Başiskele bölge sınırları içinde çekilmiş olmalıdır, jüri tarafından ilçe dışı bir fotoğrafın başvurusu değerlendirme esnasında iptal edilir.  Başiskele Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar kabul edilemez,  HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insanız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. 

Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insanız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

 

3- ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

a.Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b. Ödül alan fotoğraflardan daha sonra RAW formatları istenecektir

c. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

d. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

e. Yarşmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir.

f. Dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

g. İsimlendirme;

1. adım: Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Toplam karakter 30 olmalıdır.

(Örneğin Ahmet Mirza Altıntaş isimli katılımcı için ahmet veya amira veya Ahmza gibi).

2. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 5’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

3. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Örneğin “TRomery1_cinar_alti” veya “TRomery2_meydan” gibi…

h. internet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde basin@basiskele.bel.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

ı.Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Başiskele Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

4 - KULLANIM HAKLARI

Ödül alan, sergilenen ve başvurulan tüm fotoğraflar Başiskele Belediyesi arşivine alınacak, ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Başiskele Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır. Başiskele Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde, sosyal medya kanallarında duyuru ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir. Bu eserler yarışma kataloğunda, farklı yayınlarda kurumumuza ayrılan sayfalarda yukarıda belirtilen biçimde yer alacaktır.

 

Eser sahibi yukarıda belirtilen kullanım hakları için Başiskele Belediyesi izin /muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5 - YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi                      : 30 Ocak 2020

Son Katılım Tarihi                                 : 30 Kasım 2021

Değerlendirme Toplantısı                      : 2 Aralık 2021

Sonuç Bildirimi                                     : 10 Aralık 2021

Ödül Töreni ve Sergi                             :Koronavirüs salgını sürecinin gidişatına göre programlanıp duyurulacaktır.

 

6 - SEÇİCİ KURUL

İbrahim ŞAHİN, Kocaeli Fotoğrafçılar ve Benzerleri Dernek Başkanı

Kemal KAYA, Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Dernek Başkanı

Erhan SARALOĞLU, Fotoğraf Sanatçısı

Dr.Fahri YILMAZ, Ödüllü Fotoğraf Sanatçısı

Ömer POLAT

İsmail İkiz Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Dernek Başkanı

İbrahim ÇELİKİZ-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Sema ARAT- Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı

 

Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

 

7 - ÖDÜLLER

Birincilik ödülü                           : 7.000.-TL

İkincilik ödülü                             : 5.000.-TL

Üçüncülük ödülü                         : 3.000.-TL     

Sergi Ödülü                                  : 10.000-TL

(Sergiye seçilecek olan 50 eserde, eser başına 200 TL ödül verilecektir.)

 

(Ödül alan eserlerin tümü yukarıda belirtilen tutar karşılığında satın alınacaktır)

 

8 - YARIŞMA SEKRETERYASI

Öznur Altıntaş Karabulak  –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Başiskele Belediyesi- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No:1  Başiskele-Kocaeli

Tel: 0262 3432020 -1371

E posta: basin@basiskele.bel.tr

9 – Başvuru formunu doldurarak imzalayan ve yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.